Управителен съвет


СЪСТАВ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д-Р ДЕСИСЛАВА НЕНЧЕВА НАЙДЕНОВА

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Д-Р РОСИЦА ИЛИЕВА СТРАШИМИРОВА

Д-Р ВАСИЛ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ

Д-Р НИКОЛАЙ БОЯНОВ НИКОЛОВ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР:

Д-Р ЙОРДАНКА ГОСПОДИНОВА МАРИНОВА

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

Д-Р РУМЕН ПЕТРОВ ГЕНОВ

Д-Р КРАСИМИР СИМЕОНОВ ИВАНОВ

Д-Р ХРИСТО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Д-Р МАРГАРИТА КОЕВА МАРТИНОВА- ГАБРОВСКА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ:

Д-Р ИВЕЛИНА АЛЕКОВА МОХТАРЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА:

Д-Р МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЧЕРГОВА