Комисия по професионална етика


СЪСТАВ НА КОМИСИЯ ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д-Р МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЧЕРГОВА

ЧЛЕНОВЕ:

Д-Р АЛИ ХЮСЕИН АЛИ

Д-Р ХАМДИ САМИ АВДЖЪ

Д-Р ПАРАШКЕВА РАЙКОВА ВИЧЕВА

Д-Р СВЕТЛАНА ЕВТИМОВА СИМЕОНОВА - НИКОЛОВА

Д-Р САВА ИВАНОВ САВОВ

Д-Р ПОЛИНА МАРИНОВА МИЛЕНОВА - НЕДЕВА