Контролна комисия


СЪСТАВ НА КК ПРИ РК НА БЛС - ШУМЕН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д-Р ИВЕЛИНА АЛЕКОВА МОХТАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ НА КК:

Д-Р ВИХРЕН ЕВГЕНИЕВ МАРИНОВ

Д-Р СВЕТЛОЗАРА ПЕНЕВА ПЕТКОВА

Д-Р ГРАЦИЕЛА ВЕСКОВА ВАСИЛЕВА  - КИРОВА

Д-Р ЗЛАТКО АТАНАСОВ ЗЛАТЕВ