Контакти


АДРЕС:
9700 гр. Шумен, ул. Васил Априлов No 63

 КОНТАКТИ:
e-mail: blsshumen@abv.bg

МОБИЛНИ ВРЪЗКИ:
д-р ДЕСИСЛАВА НАЙДЕНОВА - председател - 0887735965
ГАЛИНА ВАСИЛЕВА технически секретар - 0887046767; 0888080980