Управителен съвет
ПРЕДСЕДАТЕЛ
 1. Д-Р КРАСИМИР СИМЕОНОВ
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ
 1. Д-Р ДЕСИСЛАВА НАЙДЕНОВА – ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ БП
 2. Д-Р  МИЛЕН ЧОЛАКОВ– ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ АОПЛ
 3. Д-Р  НИКОЛАЙ НИКОЛОВ – ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМП
АДМИНИСТРАНИВЕН СЕКРЕТАР
 1. Д-Р ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ
ЧЛЕНОВЕ НА УС НА РЛК – ШУМЕН
 1. Д-Р СТОЯН ТОДОРОВ
 2. Д-Р ГЕОРГИ ИВАНОВ
 3. Д-Р ВАСИЛЕВ
 4. Д-Р АВДЖЪ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КПЕ
 1. Д-Р
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КК
 1. Д-Р ЙОРДАНКА МАРИНОВА