Управителен съвет
ПРЕДСЕДАТЕЛ
 1. Д-Р КРАСИМИР СИМЕОНОВ ИВАНОВ
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ
 1. Д-Р ДЕСИСЛАВА НЕНЧЕВА НАЙДЕНОВА – ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ БП
 2. Д-Р  МИЛЕН РУСЕВ ЧОЛАКОВ– ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ АОПЛ
 3. Д-Р  НИКОЛАЙ БОЯНОВ НИКОЛОВ – ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМП
АДМИНИСТРАНИВЕН СЕКРЕТАР
 1. Д-Р ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ЧЛЕНОВЕ НА УС НА РЛК – ШУМЕН
 1. Д-Р СТОЯН ТОТЕВ ТОДОРОВ
 2. Д-Р ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ
 3. Д-Р ВАСИЛ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
 4. Д-Р ХАМДИ САМИ АВДЖЪ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КПЕ
 1. Д-Р МИРОСЛАВ БЛАГОЕВ ПАВЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КК
 1. Д-Р ЙОРДАНКА ГОСПОДИНОВА МАРИНОВА