Начало

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОПЛ

Изх.№ 2 / 20.02.2023г.     

П О К А Н А

ЗА   СВИКВАНЕ НА

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА “АСОЦИАЦИЯТА НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ-ОБЛАСТ ШУМЕН

гр.Шумен,ул.”В.Друмев” №17

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

С  РЕШЕНИЕ от 19.01.2023г. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „АСОЦИАЦИЯТА НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ” – ШУМЕН, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26 ОТ ЗЮЛНЦ И НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.12,АЛ. 2 ,ЧЛ.18,АЛ.12 И ЧЛ.19,АЛ.3 ОТ УСТАВА НА  „АСОЦИАЦИЯТА НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ”В ОБЛАСТ ШУМЕН СВИКВА ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА „АСОЦИАЦИЯТА НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ”НА 21 ФЕВРУАРИ 2023 г./ ВТОРНИК   в  18,00Ч. – В ЗАЛАТА НА „ДКЦ-І” – ІІІ ЕТАЖ– ШУМЕН ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1.Доклад за дейността на АОПЛ през мандат 2018-2023г.- Д-р Чолаков-Председател на АОПЛ

2.Доклад на КК за финансовото състояние на АОПЛ за период-2018-2023г.-Д-р Вълков-Председател на КК

2. Приемане отчета на Председателя на АОПЛ и доклада на КК от ОС и освобождаването на управителните органи на АОПЛ от отговорност.

3. Избор на УС на АОПЛ, Контролна комисия.

4. Избор на нови делегати на Общото делегатско събрание на НСОПЛБ в квота 1/20 + 3 резерви

5.Избор на нови делегати за общо делегатско събрание на РЛК на БЛС – Област Шумен в квота 1/10 + 3 резерви

6.Номинации за Председател на РЛК-Шумен,УС на РЛК, КК и етичната комисия на РЛК-Шумен,както и за делегати за Събора на БЛС;

7.Разни

УС на “Асоциацията на Общопрактикуващите лекари” Област Шумен

Председател:……………………………

/ Д-р Милен Чолаков /

Тази статия е публикувана в Новини на 17 март, 2023 от webmaster