Сдружения

БОЛНИЧНА ПОМОЩ:

  • Д-Р РОСИЦА СТРАШИМИРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

АСОЦИАЦИЯ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ – АОПЛ

  • Д-Р МИЛЕН ЧОЛАКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

СИМП:

  • Д-Р КРАСИМИР СИМЕОНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ