Контролна комисия

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  1. Д-р Йорданка Господинова Маринова

 

ЧЛЕНОВЕ НА KПЕ НА РЛК – ШУМЕН:

  1. Д-р Тереза Стоева Чолакова
  2. Д-р Пенка Асенова Чобанова
  3. Д-р Снежана Пенчева Василковска
  4. Д-р Светлозара Пенева Петкова