Комисия по професионална етика

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  1. Д-Р ИВЕЛИНА КОЦОВСКА

 

ЧЛЕНОВЕ НА KПЕ НА РЛК – ШУМЕН:

  1. Д-Р ВАЛЕНТИНА МАНОЛОВА
  2. Д-Р ЙОРДАН МАШЕВ
  3. Д-Р ЖИВКО ПЕТКОВ
  4. Д-Р РОСИЦА СТРАШИМИРОВА
  5. Д-Р ЛЮДМИЛА НЕНКИНА
  6. Д-Р МИРОСЛАВ ПАВЛОВ