Комисия по професионална етика

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  1. Д-р Мирослав Благоев Павлов

 

ЧЛЕНОВЕ НА KПЕ НА РЛК – ШУМЕН:

  1. Д-р Елеонора Петрова Димитрова
  2. Д-р Надежда Миткова Генчева
  3. Д-р Милена Георгиева Чергова
  4. Д-р Бисер Любенов Митев
  5. Д-р Росица Илиева Страшимирова
  6. Д-р Милена Димитрова Добрева