Дружества към РК на БЛС - Шумен

ДРУЖЕСТВО БОЛНИЧНА ПОМОЩ 

Председател: Д-р Десислава Ненчева Найденова

ДРУЖЕСТВО АОПЛ

Председател: Д-р Милен Русев Чолаков

ДРУЖЕСТВО СИМП

Председател: Д-р Николай Боянов Николов

ДРУЖЕСТВО ДКЦ I

Председател: Д-р Полина Маринова Миленова – Недева

ДРУЖЕСТВО КОЦ

Председател: Д-р Хелия Кирилова Божилова

ДРУЖЕСТВО ДПБ – ЦАРЕВ БРОД

Председател: Д-р Светлана Евтимова Симеонова – Николова