Делегати на националния събор
  1. Д-Р ПАРАШКЕВА ВИЧЕВА
  2. Д-Р ПЕТКО ЗАГОРЧЕВ
  3. Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ
  4. Д-Р КРАСИМИР СИМЕОНОВ
  5. Д-Р ЙОРДАНКА МАРИНОВА
  6. Д-Р ИВЕЛИНА КОЦОВСКА
  7. Д-Р АТАНАС АТАНАСОВ

 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛЕГАТИ:

  1. Д-Р ИВАЙЛО ПЕТРОВ
  2. Д-Р СТЕФАН СТОЯНОВ
  3. Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ